50 minūšu laikā 2775 USD

ES komisāra Pjera Moskovisi uzstāšanās

Zelta vērtība strauji nokritās, sasniedzot 2015. gada 11. maija minimumu, saistībā ar ES komisāra ekonomikas un finanšu jautājumos Pjera Moskovisi paziņojumu, attiecībā uz situāciju Grieķijā. Viņš paziņoja, ka pārrunu laikā starp Grieķiju un kreditoriem, tika sasniegti ievērojami panākumi, tomēr vēl saglabājas nepieciešamība pēc tālākiem kopīgiem centieniem, lai tiktu parakstīta galīgā vienošanās.
2015. gada 3. jūnijā zelts, mazāk kā stundas laikā, nokritās par 1110 punktiem, kas, atverot darījumu uz pārdošanu ar 1 loti, ļāva nopelnīt $2775.

ES komisāra Moskovisi runa

friii

Comments are closed.