Per 5 minutes daugiau kaip 1000 JAV dolerių!

Australijos darbo rinkos duomenys

2015 m. lapkričio 12 d. buvo paskelbta mėnesinio Australijos nedarbo lygio ir dirbančiųjų skaičiaus pokyčio informacija. Abiejų rodiklių reikšmės daug geresnės nei prognozuota, tai sąlygojo nacionalinės valiutos stiprėjimą.

AUD/USD valiutų pora per 5 minutes pabrango 67 punktais, tai leido uždirbti 1005 JAV dolerius, sudarius 1 loto pirkimo sandorį.

Nedarbo lygis

uroven

Comments are closed.